Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.


Tytuł projektu:
Stworzenie internetowego serwisu automatycznego wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością i środowiskowego zgodnie z wymogami normy ISO 9001 i ISO 14001

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie: 8.1. „ Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.01.00-02-188/11-00

Projekt polega na stworzeniu portalu internetowego, za pomocą którego użytkownicy uzyskają możliwość samodzielnego wdrażania i utrzymywania systemów zarzadzania jakością i środowiskiem.

Więcej informacji:

  • www.poig.gov.pl
  • www.mrr.gov.pl
  • www.parp.gov.pl
  • www.web.gov.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka