Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.


Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż przedsiębiorstwo E-MS Sp. z o.o. podpisało w dniu 26 czerwca 2014r. umowę o dofinansowanie projektu na Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1. Paszport do eksportu, Oś Priorytetowa 6, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej w firmie E-MS Sp. z o.o.

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 6.1: Paszport do eksportu

Beneficjent: E-MS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-02-060/13-00

Celem projektu jest wejście E-MS Sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne: Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Przedmiotem eksportu będzie oferowana przez E-MS Sp. z o.o. e-usługa, która:

  • umożliwia samodzielne wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego lub Systemu Zintegrowanego spełniającego wymagania obu norm: ISO 9001 oraz ISO 14001, 
  • zapewnia znaczą poprawę skuteczności i efektywności procesów związanych z nadzorowaniem Systemu Zarządzania Jakością i /lub Systemu Środowiskowego zgodnie z wymogami norm ISO.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat projektu:
Rafał Malon
Nr. tel.: +48 71 789 08 41

Linki do stron informacyjnych:
www.poig.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.mir.gov.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka