Nasze projekty dotacyjne:


  1. Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
  2. Działanie 6.1. Paszport do eksportu, Oś Priorytetowa 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka